Nagrody

1983:

III nagroda za ilustracje do „Bajki o rybaku i rybce” – Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk

1983:

I nagroda (współautorstwo) w konkursie na plakat do wystawy „Polnische Künstler Heute II” – Landau (Niemcy)

1986:

wyróżnienie w konkursie plastycznym „Prowincja”, zakup dzieła przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Włocławek

2000:

wyróżnienie w konkursie na promocyjny plakat miejski „Olsztyn 2000” – Urząd Miasta Olsztyn

2002:

wyróżnienie honorowe w konkursie na plakat „Festiwal letni-Warszawa 2002” – Warszawa

2005:

II nagroda w konkursie na plakat promocyjny „Olsztyn miasto młode duchem” – Urząd Miasta Olsztyn

2009:

Grand Prix VI Olsztyńskiego Biennale Plastyki „O Medla Prezydenta”, BWA Olsztyn

2011:

Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn w dziedzinie kultury za całokształt twórczości